LOGO
EN

2023, Vol 23, No 1


Paternalizm i autonomia: wybierane przez psychoterapeutów rozwiązania dylematów oraz ich uzasadnienia jako etyczne aspekty relacji terapeutycznej
Anna Bogatyńska-Kucharska, Jarosław Kucharski, Marcin J. Jabłoński
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (1), p. 3–11
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0001

15-letnie porównawcze badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej oraz ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych z początkiem w okresie młodzieńczym
Katarzyna Ślosarczyk, Mariusz Ślosarczyk
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (1), p. 12–17
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0002

Zapadalność na schizofrenię w kontekście dorastania w środowisku zurbanizowanym lub w obszarach zielonych – przegląd literatury
Sławomir Murawiec
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (1), p. 18–26
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0003

Czy zwiększająca ryzyko epizodu depresyjnego introgresja neandertalskich alleli do genomu Homo sapiens może być adaptacją przeciwzapalną?
Marcin Piotr Nowak, Tomasz Pawełczyk
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (1), p. 27–33
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0004

Wymiary osobowości u osób z otyłością
Paweł Kwiecień, Joanna Domagała-Kulawik
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (1), p. 34–40
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0005

Ocena jakości życia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi za pomocą kwestionariuszy ogólnych
Barbara Cieślik
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (1), p. 41–51
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0006

Niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie – charakterystyka zjawiska oraz związki z występowaniem zaburzeń psychicznych, zachowań samobójczych i samookaleczeń u dzieci i młodzieży
Nina Szalas, Anita Bryńska
Psychiatr Psychol Klin 2022, 23 (1), p. 52–61
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0007

Czy empatia jest nadal istotna w dzisiejszym świecie?
Monika Leończyk-Spórna, Aleksandra Jażdżyńska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (1), p. 62–63
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0008