LOGO
EN

Ocena jakości życia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi za pomocą kwestionariuszy ogólnych

Barbara Cieślik

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (1), p. 41–51
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0006
PlumX metrics:
Streszczenie

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że 450 milionów ludzi na świecie zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. Równocześnie w ostatnich latach obserwuje się sukcesywny wzrost zainteresowania jakością życia pacjentów przewlekle chorych. Wraz z kolejnymi badaniami pojawiają się nowe definicje i specyficzne narzędzia do pomiaru jakości życia, którą można oceniać za pomocą kwestionariuszy ogólnych i specyficznych. Pozwala to na uzyskanie ilościowego wyniku, możliwego do porównywania z wynikami innych grup pacjentów. Obecnie dostępne są różnorodne narzędzia kwestionariuszowe, badające jakość życia chorych z uwzględnieniem różnych determinantów. Do najpopularniejszych należą: Euro Quality of Life Questionnaire, Short-Form Health Survey oraz kwestionariusz Światowej Organizacji Zdrowia (BREF). Jakość życia, definiowana przez Światową Organizację Zdrowia jako indywidualny odbiór własnego miejsca w życiu w kontekście kulturowym oraz w relacji do własnych oczekiwań, celów i standardów, jest coraz częściej wykorzystywana do tworzenia charakterystyki choroby i szacowania skuteczności terapii. Ocena i planowanie działań ukierunkowanych na poprawę i zachowanie jakości życia pacjenta wymagają podejścia holistycznego, uwzględniającego zarówno psychologiczne, jak i medyczne aspekty funkcjonowania chorującego człowieka. Wyniki wielu badań naukowych dowodzą, iż w odniesieniu do osób chorych psychicznie ocena jakości życia jest nie tylko możliwa, ale wręcz pożądana lub niezbędna, jak w przypadku pacjentów ze schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową, depresją i zaburzeniami lękowymi.

Słowa kluczowe
jakość życia, choroby psychiczne, ankiety i kwestionariusze, pacjenci