LOGO
EN

2023, Vol 23, No 2


Alternatywny model zaburzeń osobowości czy wczesne nieadaptacyjne schematy? Użyteczność dla rozumienia cech osobowości borderline w populacji nieklinicznej osób dorosłych
Dorota Mącik
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), p. 69–76
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0009

Dyspozycyjny optymizm, strategie radzenia sobie a stan emocjonalny rodziców dzieci z moczeniem nocnym
Joanna Kalicka, Zuzanna Kwissa-Gajewska, Agnieszka Rustecka
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), p. 77–84
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0010

Perspektywa czasowa a postawy wobec profilaktycznej mastektomii
Sylwia Natalia Michałowska, Agnieszka Samochowiec, Laura Kaliczyńska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), p. 85–90
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0011

Poczucie przynależności do szkoły, relacje rówieśnicze i bezsenność jako predyktory problemowego grania w gry sieciowe wśród uczniów szkół gimnazjalnych
Seyhan Bekir, Jale Eldeleklioğlu
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), p. 91–97
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0012

Współczesna integracyjna teoria interpersonalna w diagnozowaniu dynamiki relacyjnej w zaburzeniach osobowości
Anna Starus, Emilia Soroko
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), p. 98–105
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0013

Leki przeciwpadaczkowe a ryzyko samobójstwa u chorych na padaczkę
Marcin Kopka
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), p. 106–109
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0014

Rola placówek oświatowych we wspieraniu dzieci i młodzieży z mutyzmem wybiórczym
Ewa Arleta Kos
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), p. 110–114
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0015

Analiza inteligencji 32-języcznego mężczyzny
Mateusz Jan Dudka
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), p. 115–118
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0016

Zaburzenie odżywiania i cukrzyca typu 1 – opis przypadków
Marta Herstowska, Ada Przygocka-Pieniążek, Malwina Musiał-Paździor, Nicoletta Brydziak
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), p. 119–123
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0017

Recenzja książki Marka Wolynna Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces
Krzysztof Mudyń
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), 278–279
DOI: