LOGO
EN

2023, Vol 23, No 3


Adaptacja międzykulturowa i walidacja brazylijsko-portugalskiej wersji Skali Dezadaptacyjnego Marzycielstwa (BMDS-16)
Ramiro Figueiredo Catelan, Ágnes Zsila, Igor J. Pietkiewicz, Antonio Egidio Nardi
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 129–140
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0018

Poziom stresu i lęku a czynniki wpływające na radzenie sobie z nim u pacjentów hospitalizowanych z COVID-19
Beata Hintze, Anna Barczak, Anna Krempa-Kowalewska, Małgorzata Lankiewicz-Serafin, Aneta Modrzyńska, Joanna Szadurska, Dariusz Kosior, Małgorzata Dorobek
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 141–148
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0019

Między bliskością a autonomią. Rola zróżnicowania Ja w funkcjonowaniu seksualnym młodych kobiet
Joanna Główczewska, Beata Pastwa-Wojciechowska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 149–154
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0020

Wojna w Ukrainie a dynamika PTSD i depresji u Polaków w wieku 50+
Ewa Małgorzata Szepietowska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 155–164
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0021

Dyskryminacja oraz jej wpływ na jakość życia osób zakażonych wirusem HIV w Polsce na przykładzie miasta Białegostoku: badanie przekrojowe
Marta Milewska-Buzun, Mateusz Cybulski, Anna Baranowska, Maria Kózka, Iwona Paradowska-Stankiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 165–175
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0022

TASR w ocenie ryzyka samobójczego u pacjentów w kryzysie
Marcin Piotr Nowak, Tomasz Pawełczyk
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 176–182
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0023

Formułowanie przypadku dla pacjentów z zachowaniami agresywnymi kierowanych do psychoterapii w różnych warunkach pracy klinicznej: adaptacja Multimodalnego Modelu Funkcjonalnego
Jean Gagnon, Anna Zajenkowska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 183–200
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0024

Psychospołeczne problemy opieki medycznej nad ciężarną uchodźczynią – przegląd systematyczny
Jakub Klas, Aleksandra Grzywacz, Mateusz Korga, Natalia Kluz, Katarzyna Kulszo, Marzena Samardakiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 201–209
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0025

Dane epidemiologiczne dotyczące zachowań samobójczych – jak informować, a nie dezinformować?
Przemysław M. Waszak, Natalia Olszańska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 210–214
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0026

Funkcjonowanie poznawcze pacjentki z opryszczkowym zapaleniem mózgu – opis przypadku. Praca przykładowa do egzaminu państwowego z zakresu psychologii klinicznej – neuropsychologii
Dorota Anita Zielińska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 215–223
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0027

Brak efektu tDCS (anoda F3/katoda Cpz) u pacjenta z ciężkimi, opornymi na leczenie halucynacjami cenestetycznymi
Katarzyna Sylwia Walczak, Adam Wysokiński
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 224–226
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0028