LOGO
EN

2023, Vol 23, No 4


Praca oryginalna
Wymiary organizacji osobowości oraz mentalizacja a ocena satysfakcji z życia i związku romantycznego
Emilia Soroko
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 227–236
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0029

Praca oryginalna
Organizacja osobowości, doświadczenia urazowe z dzieciństwa a używanie alkoholu w grupie nieklinicznej
Ewa Wojtynkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 237–244
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0030

Praca oryginalna
Właściwości temperamentu a organizacja osobowości osób uzależnionych od alkoholu
Patrycja Basińska, Alicja Czerwińska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 245–251
DOI: DOI: 10.15557/PiPK.2023.0031

Praca oryginalna
Organizacja osobowości a tendencja do ruminacji w grupie osób uzależnionych od alkoholu
Karolina Szatkowska, Alicja Czerwińska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 252–259
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0032

Praca oryginalna
Organizacja osobowości a zdolność do mentalizowania w grupie osób uzależnionych od alkoholu
Klaudia Izabela Mamełka, Aleksandra Fabjanowicz
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 260–267
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0033

Praca oryginalna
Organizacja osobowości a elastyczność w radzeniu sobie ze stresem w grupie osób uzależnionych od alkoholu
Izabela Anna Grzankowska, Aleksandra Fabjanowicz
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 268–279
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0034

Praca oryginalna
Związek organizacji osobowości z występowaniem stanu demoralizacji w grupie osób uzależnionych od alkoholu
Małgorzata Anna Basińska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 280–287
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0035

Praca oryginalna
Polska Adaptacja Kwestionariusza Identyfikacji i Dysforii Płciowej u Młodzieży i Dorosłych (GIDYQ-AA-PL)
Szymon Niemiec, Anna Ostaniewicz-Cydzik, Agata Zapora
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 288–296
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0036

Praca oryginalna
Różnicowanie diagnoz klinicznych zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i zaburzeń po stresie traumatycznym (PTSD)
Ewa Odachowska-Rogalska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 297–306
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0037

Praca oryginalna
Zaburzenia nastroju i myśli samobójcze oraz ich wpływ na jakość życia osób zakażonych wirusem HIV leczonych w Białymstoku: badanie przekrojowe
Marta Milewska-Buzun, Mateusz Cybulski, Anna Baranowska, Beata Kowalewska, Maria Kózka, Iwona Paradowska-Stankiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 307–317
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0038

Praca oryginalna
Miłość jako bufor chroniący przed lękiem egzystencjalnym
Barbara Gawda, Adrian Korniluk
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 318–323
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0039

Praca oryginalna
Wpływ interwencji ekoterapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego (terapia leśna, ornitologia terapeutyczna i mindfulness oparty na naturze) na redukcję stresu i dobrostan psychiczny: analiza jakościowa
Katarzyna Simonienko, Sławomir Murawiec, Piotr Tryjanowski
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 324–331
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0040

Praca poglądowa
Rozpowszechnienie jadłowstrętu psychicznego i bulimii psychicznej w Europie Wschodniej
Anna Brytek-Matera
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 332–337
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0041

Praca poglądowa
Czy pacjenci leczeni w oddziale neurochirurgii mogą odnieść korzyści z psychoterapii? Kilka słów o zastosowaniu terapii poznawczo-behawioralnej u pacjentów leczonych z powodu chorób kręgosłupa
Agnieszka Pawełczyk, Weronika Lusa, Maciej Radek
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 338–345
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0042

Praca poglądowa
Obciążenie emocjonalne w zawodach społecznych i jego konsekwencje – wyniki badań własnych na tle literatury
Maciej Załuski, Marta Makara-Studzińska
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 346–351
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0043

Praca poglądowa
Specyfika psychospołecznego funkcjonowania dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w środowisku edukacyjnym
Ewa Arleta Kos
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 352–359
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0044

Opis przypadku
Zastosowanie inwentarza MMPI-2 w diagnozie różnicowej zaburzeń psychotycznych – na przykładzie analizy profilu pacjentki z rozpoznaniem uporczywych zaburzeń urojeniowych oraz zaburzeń osobowości
Adam Zygmunt Jaskólski, Bernadetta Izydorczyk
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 360–36
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0045

Opis przypadku
„Co się dzieje z moim dzieckiem?” Sposób rozumienia doświadczeń dziecka przez rodziców w trakcie stacjonarnego leczenia jadłowstrętu psychicznego. Wzmacnianie zrozumienia rodziców dzięki współpracy z personelem medycznym
Antonina Bryniarska, Barbara Wojszel, Barbara Józefik, Lech Popiołek
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 368–373
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0046

List do redakcji
Potrzeba szerszej dyskusji na temat terapii psychodelicznej
Paweł Holas
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 374–376
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0047