LOGO
EN

Czy pacjenci leczeni w oddziale neurochirurgii mogą odnieść korzyści z psychoterapii? Kilka słów o zastosowaniu terapii poznawczo-behawioralnej u pacjentów leczonych z powodu chorób kręgosłupa

Agnieszka Pawełczyk, Weronika Lusa, Maciej Radek

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 338–345
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0042
PlumX metrics:
Streszczenie

W licznych badaniach wykazano skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Autorzy omawiają dostępne piśmiennictwo na temat jej zastosowania i skuteczności w grupie pacjentów z dolegliwościami ze strony kręgosłupa. Prezentują publikacje poświęcone wykorzystaniu terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu chorych z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa i uszkodzeniami rdzenia kręgowego o różnej etiologii, doświadczających niepełnosprawności oraz trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Wyniki badań potwierdzają skuteczność interwencji poznawczo-behawioralnych w zmniejszaniu nasilenia bólu, poprawianiu sprawności ruchowej, skracaniu czasu nieaktywności zawodowej oraz przystosowaniu do niepełnosprawności i zwiększaniu zadowolenia z życia. Wskazują także na obiecującą skuteczność oddziaływań terapeutycznych w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych w analizowanej grupie chorych. Dostępne prace sugerują możliwość efektywnego stosowania technik terapii poznawczo-behawioralnej – w klasycznej formie i w nowszych podejściach – zarówno u osób z dolegliwościami ze strony kręgosłupa, jak i u rodzin i opiekunów. Ze względu na niewystarczającą liczbę badań randomizowanych i kontrolowanych, dużą heterogeniczność i niską liczebność grup oraz różnorodność protokołów badawczych nie można jeszcze sformułować ostatecznych wniosków i rekomendacji. Wyniki niniejszej pracy zachęcają jednak do podejmowania prób stosowania terapii poznawczo-behawioralnej u chorych z dolegliwościami ze strony kręgosłupa – w leczeniu bólu, a także problemów emocjonalnych i behawioralnych.

Słowa kluczowe
bóle kręgosłupa, terapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia, uszkodzenia rdzenia, choroby kręgosłupa