LOGO
EN

Wpływ interwencji ekoterapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego (terapia leśna, ornitologia terapeutyczna i mindfulness oparty na naturze) na redukcję stresu i dobrostan psychiczny: analiza jakościowa

Katarzyna Simonienko1, Sławomir Murawiec2, Piotr Tryjanowski3

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 324–331
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0040
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Natura i zdrowie psychiczne pozostają ze sobą w nierozerwalnym związku, istotnym zwłaszcza w kontekście redukcji stresu. W czasach, gdy ponad połowa ludzkości żyje w miastach, narażona na nadmiar bodźców, takich jak hałas, zanieczyszczenie światłem, presja czasu i szybkie tempo życia, relaksujący potencjał środowiska przyrodniczego wydaje się niezbędnym czynnikiem ochronnym. Terapia leśna i mindfulness oparty na naturze to dobrze zbadane metody ekoterapeutyczne; ornitologia terapeutyczna jest również bardzo popularną i przynoszącą wiele korzyści aktywnością. Opublikowano jednakże ograniczoną liczbę badań oceniających wpływ połączenia tych trzech różnych technik. Materiał i metody: Wiosną 2022 roku w ramach programu ekoterapeutycznego dla osób dorosłych w Dolinie Biebrzy przeprowadzono wyżej wymienione interwencje wspierające dobrostan psychiczny. Dwunastu polskich ochotników wzięło udział w trzydniowym programie ekoterapeutycznym zorganizowanym przez dwoje psychiatrów i ekoterapeutów. Przeprowadzono wywiady jakościowe i poddano je analizie za pomocą interpretacyjnej metody fenomenologicznej. Wyniki: Wyniki wykazały, że terapia leśna, mindfulness oparty na naturze i ornitologia terapeutyczna działają odmiennie, chociaż mają również wiele cech wspólnych i mogą stanowić skuteczną kombinację w radzeniu sobie z różnymi rodzajami stresu i objawów lękowych. Poprawiają także ogólne samopoczucie psychiczne w różnych wymiarach. Wnioski: Połączenie to warto rozważyć zarówno w samodzielnej praktyce dbania o dobrostan psychiczny, jak i przy projektowaniu programów ekoterapeutycznych mających na celu redukcję stresu i poprawę samopoczucia.

Słowa kluczowe
terapia leśna, ekoterapia, mindfulness oparty na naturze, ornitologia terapeutyczna